02. децембар 2015.

Učinak


Milionima ljudi širom sveta Bog je promenio život kroz službu Williama Branhama. Milione ljudi širom sveta menja i danas.Bog koji je bio sa Williamom Branhamom je dalje i danas sa nama – voljan je isceliti i promeniti vaš život, samo ako ćete verovati.
…………………………………………………………………..

Ovo je mali prikaz država gde se okupljaju nezavisni, ne denominacijski Hrišćani, koji veruju da je Isus i Gospod i Hrist, ida je William Branham bio poslan da prethodi Njegov drugi dolazak.

…………………………………………………………………..

Austalija, Belgija, Brazil, Engleska, Filipini, Gana, Grenada, Hrvatska, Indija, Indonezija, Iran, Italija, Jamajka, Japan, Južna Afrika, Kanada, Kina, Kongo, Kuvajt, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Meksiko, Norveška, Novi Zeland, Nemačka, Pakistan, Poljska, Rusija, SAD, Singapur, Srbija, Švajcarska, Trinidad, Turska, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam, Zimbabve…
…………………………………………………………………..

“Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek…”

Jevrejima 13:8
………………………………………………………………….

Svaki put kada se William Branham molio za osobu, molio se u ime Gospoda Isusa Hrista. Svaki put kada bi osoba poverovala, poverovala je u ime Gospoda Isusa Hrista. Apsolutno sve je činjeno u Isusovo ime, a ne u ime William Branhama. Kao što je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek će biti isti, sila isceljenja je i danas ista i dostupna svima, samo ako ćete verovati.
.....................................................................................................

Нема коментара:

Dubina doziva dubinu