02. децембар 2015.

Dolazak proroka

Malahija 4:5. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. 6. I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju. 

 Prvi od dva gore navedena stiha govori da će pre dana Gospodnjeg svetu biti poslan pravi Božiji glasnik, odnosno prorok. Ovo nije proroštvo za Jovana krstitelja, koji je takođe bio prorok sa Ilijinim duhom, jer se spominje “strašni” dan Gospodnji, što je kraj sveta. Dakle, u pitanju je prorok koji treba da dođe neposredno pred kraj vremena datog svetu. Mi upravo živimo u tom vremenu, u vremenu kada ovo proročanstvo treba da se ispuni. Bog je ispunio svoju reč i poslao proroka čije je ime William Marrion Branham. Kada Bog šalje svog glasnika uvek postoji razlog za to. Jer Biblija kaže da se Bogu njegova reč nikada neće vratit prazna. Poruka koju prorok donosi je upozorenje ljudima i poziv na vraćanje biblijskoj istini, onakvoj kakva ona zaista jeste. Zato se može vrlo lako zaključiti da će u vremenu kada ovaj prorok dođe na scenu Hrišćanstvo biti u jako lošem stanju, u takvom stanju da će Hriscanske crkve, kojih danas ima nekoliko hiljada, odlutati od Istine, i organizovati se u crkvene sisteme, kao što su uradili i fariseji u Isusovo vreme. Jer kada bi crkve imale Božiju reč Bog ne bi morao da je ponovo šalje preko proroka Ilije. A kada crkve nemaju Božiju reč one nemaju ni Boga, jer Bog je Reč! Umesto toga imaju nešto drugo, a to je lazna nauka, odnosno antihristova nauka. Ovo možda zvuči grubo, ali to je ipak Istina. Da je tako, pokazuje poziv iz Otkrivenja 18:4 na izlazak iz Vavilona, koji je simbol crkvenih sistema koji postoje danas. 

Jedan od glavnih razloga dolaska ovog proroka je da pozove ljude na izlazak iz organizovane religije, jer su one, kako kaže Otkrivenje 18:2, otrovnim vinom svog kurvarstva napojile sve narode. 

 Ne samo to, nego pripadanje ovim crkvenim organizacijama znači i primanje znaka zveri. Da bi danas neki čovek mogao biti prorok sa Ilijinim duhom on mora propovedati poruku sličnu onoj koju je prorokovao i prorok Ilija iz Ahavovog vremena. Pored toga, Jovan Krstitelj je takođe imao Ilijin duh sto znači da će danasnji prorok sa Ilijinim duhom propovedati nešto vrlo slično onome što je prorokovao i Jovan Krstitelj. On je kao prvo oštro propovedao protiv organizovane religije, protiv crkvenih sistema. Fariseje, koji su slika današnje organizovane religije, nazvao je zmijski rod, koji se uzalud uzdaju u to što su Abrahamova deca. Drugim rečima, uzalud se uzdaju u svoje dogme, u svoju tradiciju, jer Bog od kamenja može podići sebi decu, odnosno može svoju decu napraviti od onih za koje nikada ne bi smo rekli da to mogu biti; prostitutke, razbojnici, obični ribari… 

Jedna od najvažnijih odlika Branhamove poruke je poziv ljudima da se vrate jednostavnim Biblijskim istinama i da ih prihvate onakve kakve one jesu. On je vratio osnovna Biblijska otkrivenja koja su izgubljena kroz mračna doba hrišćanske istorije, a to je da je Bog jedan i da mu je ime Isus Hrist. Vratio je vodeno krštenje u Ime Isusa Hrista, što je, zapravo, jedino krštenje koje postoji u Bibliji, umesto krštenja u ime Oca, Sina, i Svetoga Duha, koje se praktikuje u većini religijskih zajednica. To samo pokazuje nedostatak otkrivenja o pravom Božijem imenu, jer nedostaje otkrivenje Božije Reči. Ove i mnoge druge istine koje je Branham obnovio ukazuju na to da je on zaista obavio zadatak vraćanja prave hrišćanske vere. I time ispunio proročanstvo za proroka sa Ilijinim duhom koji treba da dođe na kraju vremena.

Нема коментара:

Dubina doziva dubinu