02. децембар 2015.

Natprirodno


Natprirodna slika Božijeg proroka sa Vatrenim Stubom, mističnim Svetlom iznad njegove glave…

——————————————————————————————————————————
 Oreol natprirodnog svetla

“Čvrstog sam stava da je trag svetla koji se pojavio iznad glave u obliku oreola prouzrokovan svetlom koje je osvetlilo negativ.”

George J. Lacy, istražitelj sumljivih dokumenta FBI, Hjuston, Teksas, 29. januara, 1950.-te godine Natprirodna slika Božijeg proroka sa Vatrenim Stubom, mističnim Svetlom iznad njegove glave…
Nije bilo prirodnog ili veštačkog izvora svetla iza ili iznad glave William Branhama kada je fotografisana ova fotografija pred stotinama ljudi u Sam Huston Coliseumu u Hustonu u Texasu 24. januara 1950.-te godine.


Ova web stranica će ići korak po korak, činjenica po činjenica, Biblijski citat po Biblijski citat da bi se razumela važnost i Biblijski značaj službe i Poruke koju je William Branham primio od Boga i predao je crkvenom i Paganskom svetu na kraju vremena u ovim završnim časovima ere milosti za Pagane.

 

“Mehaničko oko fotoaparata neće uslikati psihologiju.” -  William Branham


Natprirodna slika Božijeg proroka sa Vatrenim Stubom, mističnim Svetlom iznad njegove glave… Vatreni Stub je izveo Mojsija i Izraelce iz Egipta u Obećanu Zemlju. Isti Vatreni Stub je kasnije susreo čoveka po imenu Savle, koji je nameravao progoniti ranu Hrišćansku crkvu. Savle je pitao to Svetlo: “Ko si Ti, Gospode?” Svetlo mu je odgovorilo: “Ja sam Isus koga ti progoniš.” Savlu je bilo promenjeno ime u Pavle i postao je veliki apostol Novog Zaveta, pišući značajan deo Hrišćanskog Novog Zaveta.Нема коментара:

Dubina doziva dubinu