14. фебруар 2016.

S desne strane Bogu - geografija ili pozicija autoriteta i sile


Ovaj tekst je važan za ispravno razumevanje Božanstva! Jer i dalje tvrdim, verujem i znam, da ne postoje TRI OSOBE U BOŽASNTVU, već samo VIŠESTRUKE OBJAVE JEDNE, JEDINE BOŽANSKE OSOBE! Tako da Otac, Sin i Sveti Duh su samo titule OBJAVE JEDNOG, JEDINOG BOGA! Pošto postoji samo JEDAN BOG, ONDA POSTOJI I SAMO JEDAN PRESTO! Evo malo o tome!

Prvo, da samo pokažem vizije sa JEDNOM OSOBOM NA JEDNOM PRESTOLU KAO PODLOGU!

Isa 6:1 Godine koje umrije car Ozija vidjeh Gospoda (jednina) gdje sjedi (jednina) na prijestolu (jednina, nema dva ili tri prestola) visoku i izdignutu, i skut mu ispunjavaše crkvu...itd

Eze 1:1 Godine tridesete, mjeseca četvrtoga, petoga dana, kad bijah među robljem na rijeci Hevaru, otvoriše se nebesa, i vidjeh utvare Božje. 

Eze 1:26 I ozgo na onom nebu što im bijaše nad glavama, bijaše kao prijesto (jednina), po viđenju kao kamen safir, i na prijestolu bijaše po obličju kao čovjek (jednina).

Otk 4:1 Potom vidjeh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gdje govori sa mnom, reče: popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovijem.

Otk 4:2 I odmah bih u duhu; i gle, prijesto (jednina) stajaše na nebu, i na prijestolu sjeđaše neko (jednina, NE NJIH NEKOLIKO). 

Otk 4:3 I onaj (jednina, NE NEKI) što sjeđaše bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prijestola bješe duga po viđenju kao smaragd.

Otk 4:10 Padoše dvadeset i četiri starješine pred onijem što sjeđaše na prijestolu (jednina), i pokloniše se onome (jednina) što živi va vijek vijeka, i metnuše krune svoje pred prijestolom govoreći:
Otk 4:11 Dostojan si, Gospode (jednina, NE GOSPODO), da primiš (jednina) slavu i čast i silu; jer si ti (jednina) sazdao sve (STVORITELJ), i po volji tvojoj (jednina) jest i stvoreno je.

POSTAVLJA SE PITANJE KOGA SU I KOLIKO SU IH PROROCI I APOSTOL JOVAN VIDELI?

Evo sada stižemo polako gde će biti jasnije značenje DESNICE ili DESNE STRANE! Evo da vidimo šta je Isus rekao gde će sesti nakon uskrsnuća!

Otk 3:21 Onome koji pobeđuje daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što i ja pobedih i sedoh sa svojim Ocem na njegov presto. 

Dakle, OVDE SE OPET JAVLJA JEDAN PRESTO. Prema samim Isusovim rečima, ON JE SEO NA OČEV PRESTO, KOJI JE POSTAO NJEGOV PRESTO! Kako i zašto! Pa čovek Isus Hrist, bio je OTKRIVENJE JEDNE I JEDINE BOŽANSKE OSOBE, a ne kako katolička dogma tvrdi DRUGE BOŽANSKE OSOBE. Isus u Nebu nema SVOJ PRESTO, i OTAC SVOJ PRESTO, i SVETI DUH SVOJ PRESTO. Već to je sve jedan te ISTI PRESTO, samo se različito naziva u skladu sa promenom službe koju obavlja JEDINA BOŽANSKA OSOBA! Dakle, Isus je seo na OČEV PRESTO, a ne PORED OČEVOG PRESTOLA. Tako, kada se jave izrazi s desne strane, TO JE POZICIJA AUTORITETA I SILE koji je čovek ISUS zauzeo na Nebu, a to je SAM OČEV PRESTO, a ne drugi presto pored Očevog!
Ovde sam Isus pokušava to skriveno da kaže učenicima i onima koji će kasnije čitati Bibliju!

Luk 22:69 Otsele će sin čovječij sjediti s desne strane sile Božije.
S desne strane sile Božje ne znači ništa drugo nego POZICIJU AUTORITETA I SILE! I kada god se u Bibliji govori o tom terminu, to je uvek POZICIJA AUTORITETA I SILE!

Evo još malo da razjasnim!

David u Psalmu kaže: Psa 16:8 Svagda vidim pred sobom Gospoda: on mi je s desne strane da ne posrnem. 
Šta to znači, da mu je Gospod sa njegove desne strane, ili DA JE U GOSPODU NJEGOVA SNAGA; AUTORITET I SILA??? 

Proroštvo o Hristovoj Nevesti: Psa 45:9 Carske kćeri dvore te; s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu.

Isus je rekao da će pobednici sesti NA NJEGOV PRESTO SA NJIME, a ovde u proročanstvu o tome vidimo da proroštvo kaže da će CARICA BITI SA DESNE STRANE! Šta to znači? Da će sesti na mesto autoriteta, vlasti i sile!

Psa 109:31 Jer stoji s desne strane ubogome, da bi ga spasao od onijeh koji osuđuju dušu njegovu.

Šta znači ovde s desne strane? BOG DAJE SILU UBOGOME I IZBAVLJA GA, od njegovih neprijatelja. Opet je reč o Božijoj sili a NE O GEOGRAFSKOM POJMU!
Psa 110:1 Reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima.
Opet proročanstvo kako će Bog dati čoveku Isusu SVOJ AUTORITET I SILU! To je ustvari simbolizam, kako će Bog SVU SVOJU SILU INKARNIRATI U JEDNOG ČOVEKA, MESIJU-HRISTA, PUNINU BOŽANSTVA U TELU! Zasigurno u Bibliji nema GOSPODO, već samo GOSPODE, tako da u tom kontekstu možemo sagledati i ove stihove!
Evo još o POZICIJI AUTORITETU I SILI!
Psa 121:5 Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane.
OVDE OPET DESNO NE ZNAČI GEOGRAFSKI POJAM, VEĆ SILU I AUTORITET!!! 


I za kraj, KOLIKO SU PROROCI VIDELI BOGOVA NA PRESTOLU?

1 Kr. 22:19 A Miheja mu reče: zato čuj riječ Gospodnju; vidjeh Gospoda (jednina) gdje sjedi na prijestolu (jednina) svojem , a sva vojska nebeska stajaše mu s desne i s lijeve strane.
Naravno moglo bi se još puno toga reći i za, a verovatno će neko naći i stvari protiv. No za mene, Reč Božja je stvar OTKRIVENJA, i dok osoba ne dobije otkrivenje, uvek će imati i za i protiv. - A.Ž.  

Нема коментара:

Dubina doziva dubinu