10. јануар 2016.

Proročanstvo - treće

Komunizam i 3 “izma”

....................................................

Status: ISPUNJENO

Treća vizija je bila iz oblasti svetske politike jer mi je pokazala da će postojati 3 velika “izma”: Fašizam, Nacizam, i Komunizam, ali da će prva dva biti progutana od trećeg. Glas je upozorio: “Gledaj na Rusiju, gledaj na Rusiju. Usmeri svoj pogled na Kralja Severa.”
....................................................

Нема коментара:

Dubina doziva dubinu